Taller d'iniciació per a la millora de la qualitat de vida i les relacions de parella. També faig una sèrie de set tallers de seguiment per aprofundir en aquesta proposta.

Centrat en sentir, en l'alliberació, en experimentar la vida des del cor, practicant la presència, el contacte conscient i aprenent a respectar-se i estimar-se. Descobrint la connexió amorosa, observant i desfent barreres per tal d'estar oberts i relaxats, i així connectar amb un mateix i amb la parella.

El tantra ajuda a centrar-se, a desbloquejar i a què circuli l'energia que canalitza. Podem aprendre a connectar-nos amb l'energia sexual, o a fer-la conscient i deixar-la circular. Això ens aporta o incrementa el plaer i benestar.

La sexualitat és una cosa pròpia, no aliena. És a dir, sento l'impuls sexual i després busco la persona que m'atregui per aquest fi. Amb això hi ha confusió perquè generalment pensem que són els estímuls externs els que desperten l'impuls.


Mitjançant l'ensenyança del Tantra transmeto la importància d'estar present en l'acte sexual, de no perseguir cap objectiu ni meta que tingui a veure amb el futur, sinó que la meta és està en un, sentir-se i sentir l'altre. En lloc de buscar la descàrrega, busquem la vivència i la contenció del plaer.