Teràpies de grups i facilitació


El grup és un espai propici per a experimentar i conèixer-se. La presència dels altres fa aflorar sentiments, recursos i capacitats, que adequadament canalitzats poden conduir-nos a superar conflictes aportant tranquil·litat i alliberament.